Besøkstjenesten

 

Besøkstjenesten

 

Besøkstjenesten er et tilbud til alle ensomme mennesker i alle aldre.

Vi besøker gamle på sykehjem, ensomme, unge eller eldre der de bor. Vi tilbyr også ulike sosiale aktiviteter

for dem som er en del av besøkstjenesten.

 

Skien Røde Kors besøkstjeneste har et team som drifter tjenesten.

Team leder er Cecilie Authe Borgestad og hun er den som administrerer alle søknader om besøksvenn.

 

Ønsker du besøksvenn eller kjenner noen som gjør det?

Fyll ut skjema under, alle blir kontaktet.

 

Kontaktperson: Cecilie Borgestad

Email: cecilie.borgestad@rodekors.org

Tef: 91 15 60 87

Søknad om besøksvenn privat og i sykehjem

 

Faktaoplysninger:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Røyker
Ikke røyker
Røyker ute
 
Røyke
Ikke røyke
Røyke ute
 
Kvinne
Mann
Det samme