BranngruppeBranngruppe


Fyr, flamme og full fart:

På 10-15 minutter stiller vi med minst fem mann

klare til å rykke ut og bistå brannvesenet.

Samarbeidsavtale med Skien Kommune.


Leder: Bjørn Pettersen

Email: bjorn.branngruppa@skien-rodekors.no

Tlf: 98 67 19 07