Hva skjer
Hva skjer?


Informasjonskvelder - Bli kjent med røde kors:


    7. juni Skien Røde Kors, Steinbruddet 7

               15. august Porsgrunn Røde Kors, Hestehavna 12

              5. september Skien Røde Kors, Steinbruddet 7

                 3. oktober Porsgrunn Røde Kors, Hestehavna 12

             7. november Skien Røde Kors, Steinbruddet 7

                     5. desember Porsgrunn Røde Kors, Hestehavna 12