Juleaksjon

 

VIPPS valgfritt beløp til 128354

Konto nr: 2610 22 02855 (merkes med Juleaksjon)

 

Dette gjør vi:

 

Gir gaver til barn i Skien som vokser opp i familier med lav inntekt, dette gjøres via miljøarbeidere på skolene.

Gir gaver og opplevelser til barna på krisesenteret.

 

Er du privatperson og ønsker å bidra, kan du bruke VIPPS eller nettbank.

 

Bedrifter kan bruke VIPPS eller nettbank ved pengegaver eller ta kontakt på tlf 90280881 email: admin@skien-rodekors.no

hvis dere har gaver/gavekort dere ønsker å gi bort.

 

Tusen takk for ditt bidrag !

 

Frivillige gjør seg klare til å ta i mot 60 gjester på julaften 2016

Barna på Krisesenteret er å ser på Putti Plutti Plott i 2015