Omsorg

 

Røde Kors Omsorg

 

Røde Kors Omsorg organiserer en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk.

 

Leder - Heidi Sunde

Email: sundeheidi2@gmail.com

Tlf: 95 22 02 33