OmsorgRøde Kors Omsorg


Røde Kors Omsorg organiserer en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk.


Leder - Irene Kristiansen

Email: sundeheidi2@gmail.com

Tlf: 95 22 02 33