Vitnestøtte

Vitnestøtte

 

Trygghet, støtte og bistand:

Et trygt vitne er et godt vitne.

Vitnestøtter er tilstede i retten

og bidrar til at det å være vitne blir en

litt mindre skremmende opplevelse.

 

Leder: Merethe Carstens

Email: merethe.carstens@gmail.com

Tlf: 988 87 567