Kontakt


Styret i Skien Røde Kors


Leder - Fred Inge Skjærum

Email: fred.skjerum@rodekors.org

Tlf: 90 08 17 31


Nestleder - Eirin Kristiansen

Email: eirin@transport-service.no

Tlf: 92 28 13 69


Sekretær - Mari-Ann Helliksen

Email - mari-ann.helliksen@outlook.com

Tlf: 97 12 09 24

 

Styremedlem / Leder Omsorg - Heidi Sunde

Email: sundeheidi2@gmail.com

Tlf: 95 22 02 33


Styremedlem / Korpsleder Hjelpekorpset - Kirsti Tørbakken

Email: korpsleder@skien-rodekors.no

Tlf: 48 07 59 62


Styremedlem - Marit Tvedt

Email: 53marittvedt@gmail.com

Tlf: 95 24 21 35


Styremedlem - Tor Ragnar Steffensen

Email: t.r.steffensen@hotmail.com

Tlf: 95 18 69 89


Varamedlem - Tor Inge Dale

Email: tid1@online.no

Tlf: 90 04 63 76

Besøksadresse: Steinbruddet 7, 3718 Skien Postadresse: Postboks 162 Sentrum, 3701 Skien


E-mail: post@skien-rodekors.no


OrgNr: 983714404   -   Bankkonto: 2610 22 02855