Hva skjerHva skjer?

Informasjonskvelder - Bli kjent med røde kors:

 2. april  Skien Røde Kors, Steinbruddet 7

        7. mai Porsgrunn Røde Kors, Hestehavna 12

4. juni Skien Røde Kors, Steinbruddet 7

            27. august Porsgrunn Røde Kors, Hestehavna 12

            3. september Skien Røde Kors, Steinbruddet 7

                 8. oktober  Porsgrunn Røde Kors, Hestehavna 12

             5. november  Skien Røde Kors, Steinbruddet 7

                     26. november   Porsgrunn Røde Kors, Hestehavna 12