OmsorgRøde Kors Omsorg


Røde Kors Omsorg organiserer en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk.


Leder - Irene Kristiansen

Email: irkrist@gmail.com

Tlf: 97 03 03 90