Barnas Røde Kors


Skog, mark og høyt aktivitetsnivå:

Gratisaktivitet for barneskolebarn med friluftsliv i fokus.

Turer i skog og mark, bål, grilling og gode opplevelser.


Barnas Røde Kors (BARK) møtes annenhver torsdag kl 17.30-19.30 fra og med 24. august.


KONTAKT:

Leder: Tone Pedersen

Mail: tohrbom@gmail.com