Kontakt

Styret i Skien Røde Kors


Leder - Eirin Kristiansen

Email: eirin.kristiansen@rodekors.org

Tlf: 90 76 24 30


Nestleder - Mari-Ann Helliksen

Email: mariann.helliksen@rodekors.org

Tlf: 97 12 09 24


Sekretær - Elin Johansen

Email: elin.Johansen.70@hotmail.com

Tlf: 

 

Styremedlem / Leder Omsorg - May-Kristin Haukenes Mitchell

Email: post@nglass.no

Tlf: 99 29 58 63


Styremedlem / Korpsleder Hjelpekorpset - Kirsti Tørbakken

Email: korpsleder@skien-rodekors.no

Tlf: 48 07 59 62


Styremedlem - Bård Hansen Lyngestad

Email: bard@yay.no

Tlf: 90 61 98 54


Styremedlem - Tor Inge Dale

Email: tid1@online.no

Tlf: 90 04 63 76


Varamedlem - Fred Inge Skjærum

Email: fred.skjerum@rodekors.org

Tlf: 90 08 17 31OrgNr: 983714404   -   Bankkonto: 2610 22 02855