BranngruppeBranngruppe


Fyr, flamme og full fart:

På 10-15 minutter stiller vi med minst fem mann

klare til å rykke ut og bistå brannvesenet.

Samarbeidsavtale med Skien Kommune.


Leder: Thomas Bjerkaker

Email: thomaskbjerkaker@yahoo.no

Tlf: 45 05 50 92