Omsorg


Røde Kors Omsorg


Røde Kors Omsorg organiserer en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk.


Leder - May-Kristin Haukenes Mitchell

Email: post@nglass.no

Tlf: 99 29 58 63