Røde Kors Omsorg


Røde Kors Omsorg organiserer en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk.


Leder - Airi Lillevere

Email: airi.lillevere@rodekors.org

Tlf: 98 43 89 60