Vitnestøtte

Vitnestøtte


Trygghet, støtte og bistand:

Et trygt vitne er et godt vitne.

Vitnestøtter er tilstede i retten

og bidrar til at det å være vitne blir en

litt mindre skremmende opplevelse.


Leder: Mette Dale

Email: mette.dale@redcross.no

Tlf: 47 84 88 47