Skiens-Optimister


Skiens-Optimister


Lek, alvor og inspirasjon:

Volleyball-lag for damer over 60.


Kontaktperson: Vigdis Stokland

Email: stokland@gmail.com

Tlf: 480 94 843