Røde Kors husetUtleie


Trenger du lokaler til Kurs - Konferanser - Konfirmasjon - Barnedåp? 


Utleieansvarlig for Røde Kors huset i Skien:


Mari-Ann Helliksen

Email: utleie@skien-rodekors.no

Tlf: 97 12 09 24


Utleie priser 2021


Storsal 1 dag Mandag-Torsdag (utleie dagtid)  1500,- / (750,- u/vask medlem)

Storsal 1 dag Fredag-Søndag 2000,- / (1000,- u/vask medlem)

Storsal Fredag-Søndag 3500,- / (1750,-  u/vask medlem)

Møterom 1 dag Mandag-Søndag 800,- / (400,- medlem)


Ved booking kreves det innbetalt kr 1000 i forskudd ved leie av storsal (gjelder ikke bedrift). Dette beholdes av Skien Røde Kors ved avbestilling av lokalet.


Frivillige organisasjoner, lag eller foreninger. Ta kontakt for pris.


Kontaktskjema